Välkommen till Emballera - vi tillverkar specialemballage i trä


Vi tar tillsammans med våra kunder fram en pall som innebär ett stort servicevärde, helt anpassat efter kundens krav och så lägger vi till en stor flexibilitet, helt anpassad efter kundens behov.

Att tillverka specialpall är sig inte så märkvärdigt – men om man skall säkerställa att kundens produkt når kunden utan defekter, att vikten på emballaget och dess kvalitet är det bästa, att kunden kan snabbt ändra och justera behoven. Då är vi den rätta leverantören – Vi kallar oss dock partner, för det är vad vi är!

Henrik Aronsson
Specialpall